Podręczniki używane w klasie II to:

Układ treści podręcznika podzielony jest na pięć rozdziałów. Rozdział pierwszy pt. Asy z II klasy dotyczy treści związanych ze szkołą. Jest rozdziałem łatwiejszym, wprowadzającym dziecko w porządek bloku sobotniego: ilustracja, czytanka, słowniczek i strona zawierająca rozrywkę z ciekawostkami, zagadkami i żarcikami. Dalsze cztery rozdziały zamykają się w obrębie pór roku, polskich tradycji i uroczystości szkolnych. Układ podręcznika i miłe, bliskie dziecięcej wyobraźni teksty rodzą zaangażowanie i pozytywne emocje. Pozwalają odkryć magiczny związek między drukiem, ilustracją, a powstałymi w umyśle wyobrażeniami. Ilustracje i słowniczek ułatwiają rozumienie i interpretację treści. Pomagają w skutecznym, fotograficznym zapamiętywaniu słów. Czytanki w konwencji bajek, legend i opowiadań, wykształcają w dziecku gust czytelniczy i zachęcają do czytania do poduszki. Każdy tekst ma pewien smaczek, małą puentę, która bez nadmiernego natręctwa podsuwa problem etyczny. Czy postawiony problem pozostanie otwarty, czy zostanie rozwinięty i wykorzystany, zależeć będzie od systemu wartości i wrażliwości uczących. Wielość informacji jaką starałam się przekazać w tym podręczniku, wymagać będzie systematycznej pracy z dzieckiem, równie starannej, jak w klasie pierwszej.

Ćwiczenia dla klasy II są ściśle skorelowane z Czytanką. Każda lekcja zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu, ćwiczenia słownikowe, gramatyczne i ortograficzne. Podręcznik ćwiczeń prowadzony przez sympatyków dzieci - Alę i Asa zachęca je do samodzielnej pracy, a w razie nieobecności w szkole do uzupełnienia zaległości. Ćwiczenia klasy II zawierają wiele sprawdzonych w praktyce zadań, dostosowanych do wieku i możliwości percepcyjnych siedmio lub ośmiolatków. Pierwsze lekcje powtarzają wiadomości z kl. I , porządkują je i systematyzują , kładąc szczególny nacisk na materiał trudniejszy (zmiękczenia, dwuznaki, podstawowe trudności ortograficzne), kształcąc od początku umiejętność poprawnego pisania. Wiadomości gramatyczne obejmują podstawy części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), w tym samym wymiarze, w jakim dziecko poznaje ten materiał w szkole angielskiej. Ćwiczenia zawierają wiele elementów zabawowych: rebusów , krzyżówek, układanek wyrazowych, dając dziecku możliwość sprawdzenia siebie i radość z sukcesu. Znajdujące się w ćwiczeniach testy: jesienny, zimowy oraz końcowy sprawdzają umiejętności dziecka w trakcie roku szkolnego oraz na zakończenie kl. II.