Podręczniki używane w klasie I to:

Uwzględnia ćwiczenia słuchu fonematycznego, ćwiczenia analizy

i syntezy oraz ćwiczenia w czytaniu metodą sylabową i globalną. Teksty mają gradację - od bardzo łatwych, opartych na łączeniu sylab i wyrazów, do treści trudniejszych, mających określoną fabułę. Elementarz zawiera wiele tekstów rymowanych , dialogowych i humorystycznych. Piękna szata graficzna, z bogato ilustrowanym słowniczkiem, stanowi doskonały materiał motywujący dziecko do nauki języka polskiego.

 

 

Zawierają podstawowe elementy grafomotoryczne, tzn. ćwiczenia płynności ręki w postaci szlaczków literopodobnych, ćwiczeń w kształtnym pisaniu liter według kolorowego wzoru, z oznaczeniem kierunku i rytmu kreślenia. W pozycji tej znajdą państwo także wiele ćwiczeń w pisaniu po śladzie, z zachowaniem proporcjonalności liter, sylab i wyrazów, i właściwych ich odstępów. Ćwiczenia uwzględniają także zadania z rozsypankami sylabowymi, wyrazowymi, a także rebusy i krzyżówki.

Ćwiczenia dla pierwszoklasistów mają na celu kształcenie właściwych nawyków pisania, w określonych liniach, polach, uczenie automatyzacji łączeń i wyrabianie czujności ortograficznej. Ćwiczenia elementarzowe delikatnie dziecko dyscyplinują, kształcą spostrzegawczość, uwagę i koncentrację. Są nadzwyczaj starannie opracowane graficznie.